Business model patterns in the 3D food printing industry

Nanond Nopparat, Damien Motte

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Business model patterns in the 3D food printing industry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.