BVOC ecosystem flux measurements at a high latitude wetland site

Thomas Holst, Almut Arneth, Sean Hayward, Anna Ekberg, Mikhail Mastepanov, Marcin Jackowicz-Korczynski, Thomas Friborg, Patrik M. Crill, Kristina Bäckstrand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1617-1634
TidskriftAtmospheric Chemistry and Physics
Volym10
Nummer4
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi

Citera det här