C-36 peptide, a degradation product of alpha1-antitrypsin, modulates human monocyte activation through LPS signaling pathways.

Devipriya Subramaniyam, Pernilla Glader, Karin von Wachenfeldt, Jurate Burneckiene, Tim Stevens, Sabina Janciauskiene

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

32 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”C-36 peptide, a degradation product of alpha1-antitrypsin, modulates human monocyte activation through LPS signaling pathways.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar