C-peptide concentration, mortality and vascular complications in people with Type 2 diabetes. The Skaraborg Diabetes Register.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To study the prognosis of patients with newly diagnosed Type 2 diabetes in primary care in relation to their baseline C-peptide concentration.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)85-89
TidskriftDiabetic Medicine
Volym32
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”C-peptide concentration, mortality and vascular complications in people with Type 2 diabetes. The Skaraborg Diabetes Register.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här