C-reactive protein, bone loss, fracture, and mortality in elderly women: a longitudinal study in the OPRA cohort.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

369 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This longitudinal study investigates the association between C-reactive protein (CRP), osteoporosis, fractures, and mortality in 1044 elderly women. CRP was not an indicator for low bone mineral density (BMD), bone loss, or fracture in elderly women; however, women with elevated CRP levels over a prolonged period lost more bone over the 10-year follow-up, although fracture risk was not increased.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)727-735
TidskriftOsteoporosis International
Volym26
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk genetik
  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”C-reactive protein, bone loss, fracture, and mortality in elderly women: a longitudinal study in the OPRA cohort.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här