C4b-binding protein binds to necrotic cells and DNA, limiting DNA release and inhibiting complement activation.

Leendert Trouw, Sara Nilsson, Isabel Goncalves, Göran Landberg, Anna Blom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

74 Citeringar (SciVal)
124 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1937-1948
TidskriftJournal of Experimental Medicine
Volym201
Utgåva12
DOI
StatusPublished - 2005

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Emergency medicine/Medicine/Surgery (013240200), Clinical Chemistry, Malmö (013016000), Pathology (Malmö) (013031000), Protein Chemistry (013017510), Experimental Cardiovascular Research Unit (013242110)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Läkemedelskemi
  • Klinisk medicin
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Cancer och onkologi

Citera det här