Cadmium and lead levels in blood and arsenic levels in urine among schoolchildren living in contaminated glassworks areas, Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cadmium and lead levels in blood and arsenic levels in urine among schoolchildren living in contaminated glassworks areas, Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap

Kemiska föreningar