Cadmium exposure and incidence of diabetes mellitus - results from the malmö diet and cancer study.

Yan Borné, Björn Fagerberg, Margaretha Persson, Gerd Sallsten, Niklas Forsgard, Bo Hedblad, Lars Barregard, Gunnar Engström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)
138 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cadmium exposure and incidence of diabetes mellitus - results from the malmö diet and cancer study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap