Calcium-induced mitochondrial permeability transition in CNS-derived mitochondria - Pharmacological aspects of specificity and toxicity in neuroprotection

Roland Månsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Calcium-induced mitochondrial permeability transition in CNS-derived mitochondria - Pharmacological aspects of specificity and toxicity in neuroprotection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap