Calculations of Clean and Adsorbate Covered Metal Surfaces and their Core-Level Photoemission Spectra

Martin Birgersson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Calculations of Clean and Adsorbate Covered Metal Surfaces and their Core-Level Photoemission Spectra”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi