Calorimetry for global measurements in PHENIX.

S. White, Sten Garpman, Hans-Åke Gustafsson, Pål Nilsson, Joakim Nystrand, Anders Oskarsson, Lennart Österman, Ingvar Otterlund, David Silvermyr, Evert Stenlund, Henrik Tydesjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 !!Citations (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)420
TidskriftNuclear Physics A
Volym698
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Citera det här