Calpain-Mediated Apoptosis in Motor Neurons of Adult Mouse Spinal Cord Slices

HamidReza Momeni

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Calpain-Mediated Apoptosis in Motor Neurons of Adult Mouse Spinal Cord Slices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap