Cambodia at a Crossroads: The Narratives of Cambodia National Rescue Party Supporters after the 2013 Elections

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)261-278
TidskriftInternational Quarterly for Asian Studies
Volym46
Nummer3-4
DOI
StatusPublished - 2015
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Statsvetenskap

Citera det här