Cambrian high-resolution biostratigraphy and carbon isotope chemostratigraphy in Scania, Sweden: first record of the SPICE and DICE excursions in Scandinavia

Per Ahlberg, Niklas Axheimer, Loren E. Babcock, Mats Eriksson, Birger Schmitz, Fredrik Terfelt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2-16
TidskriftLethaia
Volym42
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Citera det här