camisa de once varas para un antropomorfo: Plastic Extension of Étude 2 by Heitor Villa-Lobos

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Sammanfattning

camisa de once varas para un antropomorfgo is a study of the right hand fingerings on the 6 strings on the guitar represented by the human body, issued from Étude 2 for guitar by Heitor Villa-Lobos.

Installlation with strings, light, puppets and stones
Originalspråkengelska
Utgivningsformatblandat material
Storlek2M x 1,5M
StatusPublished - 2023 nov. 30
EvenemangPlastic Extensions of Music: Exhibition by Bertrand Chavarría-Aldrete - Inter Arts Center, Malmö, Sverige
Varaktighet: 2021 okt. 192021 okt. 29
https://www.lu.se/evenemang/plastic-extensions-music-exhibition-bertrand-chavarria-aldrete

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bildkonst
  • Scenkonst
  • Musik

Konstnärlig forskning

  • Artefakt
  • Digital eller visuell produkt
  • Utställning/tillställning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”camisa de once varas para un antropomorfo: Plastic Extension of Étude 2 by Heitor Villa-Lobos”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här