Can a "center effect" explain the higher frequency of inhibitors for a second generation recombinant factor VIII product?

H Marijke van den Berg, Rolf Ljung

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2164-2165
TidskriftBlood
Volym126
Nummer18
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här