CAN AN ENERGY-COMPENSATED SOLID-STATE X-RAY DETECTOR BE USED FOR RADIATION PROTECTION APPLICATIONS AT HIGHER PHOTON ENERGIES?

Ünal Ören, Lars Herrnsdorf, Mikael Gunnarsson, Sören Mattsson, Christopher Rääf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat