Can Bureaucrats Break Trust? Testing Cultural and Institutional Theories of Trust with Chinese Panel Data

Malcolm Fairbrother, Jan Mewes, Rima Wilkes, Cary Wu, Nick Giordano

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Can Bureaucrats Break Trust? Testing Cultural and Institutional Theories of Trust with Chinese Panel Data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap