Can dressings soaked with polyhexanide reduce bacterial loads of surgical wounds?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)18
Antal sidor1
TidskriftForum for Nordic Dermato-Venerology
Volym22
Nummer1
StatusPublished - 2017
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Citera det här