Can EU Civil Society Elites Burst the Brussels Bubble? Civil Society Leaders’ Career Trajectories

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
98 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Can EU Civil Society Elites Burst the Brussels Bubble? Civil Society Leaders’ Career Trajectories”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap