Can gender difference in prescription drug use be explained by gender-related morbidity?: a study on a Swedish population during 2006.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)
159 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

It has been reported that there is a difference in drug prescription between males and females. Even after adjustment for multi-morbidity, females tend to use more prescription drugs compared to males. In this study, we wanted to analyse whether the gender difference in drug treatment could be explained by gender-related morbidity.
Originalspråkengelska
Artikelnummer329
TidskriftBMC Public Health
Volym14
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Can gender difference in prescription drug use be explained by gender-related morbidity?: a study on a Swedish population during 2006.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här