Can Intrinsic and Final Preferences be Irrational?

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Can Intrinsic and Final Preferences be Irrational?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.