Can managers be trained to further support their employees' basic needs and work engagement: A manager training program study

Tomas Jungert, Marc Antoine Gradito Dubord, Michael Högberg, Jacques Forest

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Can managers be trained to further support their employees' basic needs and work engagement: A manager training program study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi