Can Persistence be a Matter of Convention?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

224 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Can Persistence be a Matter of Convention?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Matematik