Kan religiösa handlingar vara rationella för en ateist?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

According to a popular view, religious fictionalism requires the atheist subject to have independent motivation/justification for all of her religious actions. I challenge this view and argue that all that is needed is a holistic justification of the subject's fictionalist engagement with religion.
Bidragets titel på inmatningsspråkCan religious action be rational for an atheist?
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)66-74
Antal sidor9
TidskriftFilosofisk tidskrift
Volym40
Utgåva3
StatusPublished - 2019 sep

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Kan religiösa handlingar vara rationella för en ateist?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här