Can you feel the beat? How to define reference ranges for ambulatory heart rhythm monitoring

Linda S.B. Johnson, David Conen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

1 Citering (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1708-1709
TidskriftHeart
Volym106
Utgåva22
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här