Cancer, a relational disease exploring the needs of relatives to cancer patients

Bidragets översatta titel : Cancer, en relationell sjukdom en undersökning av behov hos anhöriga till cancerpatienter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Syfte: I denna kvalitativa studie studerade vi erfarenheter bland familjemedlemmar till cancerpatienter. Vårt syfte var att undersöka och differentiera deras behov från de behov som cancer patienten uppvisar.

Metod: Fem fokusintervjuer och sex individuella narrativa intervjuer med 17 familje medlemmar till cancerpatiener i Sverige genomfördes och jämförda med 19 intervjuer med cancerpatienter. Vår analys var inspirerad av klassisk grundad teori.

Resaultat: Familjemedlemmar till cancerpatienter uppvisade egen sjukdom kopplad till höga stressnivåer och svårigheter att erkänna egen stress till följd av pågående jämförelser med cancerpatienten. Familjemedlemmar var fastlåsta i en momentan terrorlik situation där de blev den sjukes skyddsnät. En upplevd oförmåga till att förbättra den sjukes hälsa och välmående bidrog till känslor av skukld. Önskan om att allt skulle vara över var inbäddat i skam då slutet innebar möjlig död.

Slutsatser: Genom att erkänna cancer som en sjukdom som påverkar både kropp och relationer kan familjemedlemmar ges kontroll över sina egna kamper skilda från patientens upplevelser. Vi definierar skillnaderi behov mellan cancer patienter och anhöriga. De anhöriga till cancerpatienter kan ges stöd i att utveckla balanserade strategier för mindre stress, ökad trygghet och stunder av förnöjsamhet.
Bidragets översatta titel Cancer, en relationell sjukdom en undersökning av behov hos anhöriga till cancerpatienter
Originalspråkengelska
Artikelnummer1622354
Antal sidor9
TidskriftInternational Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Volym14
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2019 maj 16

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

 • Health
 • informal caregiver
 • salutogenesis
 • momentary contentment
 • safety
 • waiting
 • grounded theory
 • cancer care
 • carers
 • family members

Citera det här