Cancer and Therapy: A look into stemness and the tumour microenvironment

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

72 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cancer and Therapy: A look into stemness and the tumour microenvironment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap