Cancer of unknown primary: searching for the etiological clues. A population-based epidemiological study in Sweden.

Xiaochen Shu

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cancer of unknown primary: searching for the etiological clues. A population-based epidemiological study in Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap