Cancer stem cells and homologous recombination deficiency in serous ovarian and endometrial carcinoma

Maria Bååth

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

203 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat