Candelariella (Candelariaceae) in western United States and northern Mexico: the species with biatorine apothecia

Martin Westberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Candelariella (Candelariaceae) in western United States and northern Mexico: the species with biatorine apothecia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap