Canonical Bases for Algebraic Computations

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Canonical Bases for Algebraic Computations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics