Capacity development in international aid: A contribution to theory and practice

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

501 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Capacity development in international aid: A contribution to theory and practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Computer Science

Engineering