Capillarity in wood and related concepts : a critical review

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

1225 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Capillarity in wood and related concepts : a critical review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap