Capillary supply of the tibialis anterior muscle in young, healthy, and moderately active men and women

MM Porter, S Stuart, M Boij, Jan Lexell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

65 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Capillary supply of the tibialis anterior muscle in young, healthy, and moderately active men and women”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap