Capture of satellites during planetary encounters: A case study of the Neptunian moons Triton and Nereid

Daohai Li, Anders Johansen, Alexander J. Mustill, Melvyn B. Davies, Apostolos A. Christou

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Capture of satellites during planetary encounters: A case study of the Neptunian moons Triton and Nereid”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap