Carbon Dioxide and Glucose Affect Electrocortical Background in Extremely Preterm Infants

Sverre Wikstrom, Fredrik Lundin, David Ley, Ingrid Pupp, Vineta Fellman, Ingmar Rosén, Lena Hellstrom-Westas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Carbon Dioxide and Glucose Affect Electrocortical Background in Extremely Preterm Infants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap