Carbon nanotubes as photoprotectors of organic dyes: reversible photoreaction instead of permanent photo-oxidation.

Dewu Long, Hongzhen Lin, Ivan Scheblykin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Carbon nanotubes as photoprotectors of organic dyes: reversible photoreaction instead of permanent photo-oxidation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar