Carbonate-sensitive phytotransferrin controls high-affinity iron uptake in diatoms

Jeffrey B. McQuaid, Adam B. Kustka, Miroslav Oborník, Aleš Horák, John P. McCrow, Bogumil J. Karas, Hong Zheng, Theodor Kindeberg, Andreas J. Andersson, Katherine A. Barbeau, Andrew E. Allen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Carbonate-sensitive phytotransferrin controls high-affinity iron uptake in diatoms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap