Cardiac and vascular pathology in Lewy body disease and Alzheimer's disease: exploring neurocognitive disorder beyond the brain

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

156 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cardiac and vascular pathology in Lewy body disease and Alzheimer's disease: exploring neurocognitive disorder beyond the brain”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap