Cardiac arrest with vagal stimulation during intraoperative nerve monitoring.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Intraoperative neuromonitoring (IONM) is widely used during thyroid surgery. During both intermittent and continuous IONM stimulation of the vagus nerve is performed. This has previously been reported to be safe.
Originalspråkengelska
TidskriftHead and Neck
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Cardiac arrest with vagal stimulation during intraoperative nerve monitoring.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här