Cardiac rehabilitation after acute myocardial infarction in Sweden – evaluation of programme characteristics and adherence to European guidelines: The Perfect Cardiac Rehabilitation (Perfect-CR) study

Halldora Ögmundsdottir Michelsen, Ingela Sjölin, Mona Schlyter, Emil Hagström, Anna Kiessling, Peter Henriksson, Claes Held, Emma Hag, Lennart Nilsson, Maria Bäck, Alexandru Schiopu, M. Justin Zaman, Margret Leosdottir

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cardiac rehabilitation after acute myocardial infarction in Sweden – evaluation of programme characteristics and adherence to European guidelines: The Perfect Cardiac Rehabilitation (Perfect-CR) study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions