Cardiac ventricular dimensions predict cognitive decline and cerebral blood flow abnormalities in aging men.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

188 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The aims of this study are to examine possible associations between left cardiac ventricular measures in sixth decade and cognitive performance, both cross sectionally and longitudinally, and to examine if left cardiac ventricular measures could predict future changes in cerebral blood flow (CBF).
Originalspråkengelska
Artikelnummer45
TidskriftBMC Geriatrics
Volym13
NummerMay,15
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geriatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Cardiac ventricular dimensions predict cognitive decline and cerebral blood flow abnormalities in aging men.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här