Cardiac ventricular dimensions predict cognitive decline and cerebral blood flow abnormalities in aging men.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
121 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cardiac ventricular dimensions predict cognitive decline and cerebral blood flow abnormalities in aging men.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap