Cardiopulmonary bypass in the newborn: effects of circulatory cell-free hemoglobin and hyperoxia evaluated in a novel rat pup model

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cardiopulmonary bypass in the newborn: effects of circulatory cell-free hemoglobin and hyperoxia evaluated in a novel rat pup model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap