Cardiopulmonary bypass in the newborn: effects of circulatory cell-free hemoglobin and hyperoxia evaluated in a novel rat pup model

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat