Cardiovascular disease and adrenergic dysfunction in mild primary hyperparathyroidism

Mats Birgander

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cardiovascular disease and adrenergic dysfunction in mild primary hyperparathyroidism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap