Cardiovascular function in children born very preterm after intrauterine growth restriction with severely abnormal umbilical artery blood flow.

Eva Morsing, Petru Liuba, Vineta Fellman, Karel Marsal, Jana Brodszki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cardiovascular function in children born very preterm after intrauterine growth restriction with severely abnormal umbilical artery blood flow.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap