Carotid intima-media thickness is associated with incidence of hospitalized atrial fibrillation.

Samuel Adamsson Eryd, Gerd Östling, Maria Rosvall, Margaretha Persson, Gustav Smith, Olle Melander, Bo Hedblad, Gunnar Engström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)
178 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Carotid intima-media thickness (IMT) is a measure of arterial thickening and a risk predictor for myocardial infarction and stroke. It is unclear whether IMT also predicts atrial fibrillation (AF). We explored the association between IMT and incidence of first AF hospitalization in a population-based cohort.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)673-678
TidskriftAtherosclerosis
Volym233
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Carotid intima-media thickness is associated with incidence of hospitalized atrial fibrillation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här