Carotid intima-media thickness is associated with incidence of hospitalized atrial fibrillation.

Samuel Adamsson Eryd, Gerd Östling, Maria Rosvall, Margaretha Persson, Gustav Smith, Olle Melander, Bo Hedblad, Gunnar Engström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Citeringar (SciVal)
184 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat